โครงการนวดแผนไทย ปีการศึกษา 2565

โครงการนวดแผนไทย ปีการศึกษา 2565

__________________________________________

   วันที่ 6-7 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนวดแผนไทย ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ชนก ศรศิริวัฒน์ แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสอนปฏิบัติ
   โครงการนวดแผนไทย มีเป้าหมายให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการนวดไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์การแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ