พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระครูนิทัศน์ธรรมานุกูล (หลวงพ่อเฉลิม ปิยสีโร)

พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระครูนิทัศน์ธรรมานุกูล (หลวงพ่อเฉลิม ปิยสีโร)

_________________________________________________________

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระครูนิทัศน์ธรรมานุกูล (หลวงพ่อเฉลิม ปิยสีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ณ ศาลาการเปรียญ