โครงการฝึกสอนว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

โครงการฝึกสอนว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

______________________________________

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามจัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์