CHONG KEEREE E-SPORT TEME

CHONG KEEREE E-SPORT TEME

________________________________

วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม​ 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามร่วมแข่งขันกีฬา E-SPORT ประเภทเกมส์ ROV  ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์