นายกลยุทธ เปียอยู่ เข้ารับการประเมินรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายกลยุทธ เปียอยู่ เข้ารับการประเมินรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

_________________________________________________

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากนายเจนวิทย์ ปะเมโท ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ เป็นคณะกรรมการประเมิน