หนูน้อยนักทดลอง ท่องโลกกว้าง

โครงการหนูน้อยนักทดลอง ท่องโลกกว้าง

__________________________

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย หนูน้อยนักทดลอง ท่องโลกกว้าง ณ ศูนย?วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์