โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ เป็นสนามสอบในการสอบท้องถิ่น 2564

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ เป็นสนามสอบในการสอบท้องถิ่น 2564

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีท่าน ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นที่ปรึกษาอำนวยการสอบประจำสนามสอบ