ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน หลังจากเป็นสนามสอบท้องถิ่น 64

ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน หลังจากเป็นสนามสอบท้องถิ่น 64

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน หลังจากเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และทำการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ของนักเรียนชั้น ม.1-3 อีกครั้งในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นี้ 🧹🦺🦠