โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค

_____________________________________

วันที่ 9 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค โดยมีท่านรองนฤมล บุญแสวง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ