สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

_________________________________

วันที่ 4- 6 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเทบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566