ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

___________________________________

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูหัวหน้าฝ่ายงานได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูหัวหน้าฝ่ายงาน ได้ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งชี้แจงนโยบายบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2567 และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน