เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล

เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล

_______________________________

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2567