บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

_______________________________________

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันแรก โดยมีกำหนดการสอบ 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566