การสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

การสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

_____________________________________________________________________

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคุณครูอุษาวดี วังคะออม และคุณครูศิริวรรณ จงเจริญ ตัวแทนครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 และร่วมพิธีการส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนกลับจากสถานศึกษา ณ หอประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี