วันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2565

วันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2565

_____________________________________

วันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “วันแห่งความภาคภูมิใจ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3