กิจกรรมวันวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันวันมาฆบูชา

_______________________

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”วันมาฆบูชา” ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม