วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

—————————————————————————
วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครสวรรค์โดย นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้าร่วมกิจกรรม