แข่งขัน ROV NSM Esports Tournament 2023

แข่งขัน ROV NSM Esports Tournament 2023

___________________________________________

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องฯ พร้อมด้วยคุณครูวันวิสา ผจญศิลป์ (ครูผู้ฝึกซ้อม) เข้าร่วมการแข่งขัน ROV NSM Esports Tournament 2023 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์