การแข่งขัน ROV NSM Esports Tournament 2023

การแข่งขัน ROV NSM Esports Tournament 2023

__________________________________________

ส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ในการแข่งขัน ROV NSM Esports Tournament 2023 วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566