เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ

เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ

_____________________________________

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คุณครูวันวิสา ผจญศิลป์ คุณครูพรรณกาญจน์ ปั้นนาค และคุณครูชาลี เปี่ยมศิริ เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ต รวมทั้งเพื่อสร้างบุคลากรผู้ตัดสินกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์