พิธีไหว้ครู “ครุคารวตา” ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู “ครุคารวตา” ประจำปีการศึกษา 2566 

________________________________________

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “ครุคารวตา” ประจำปีการศึกษา 2566