เด็กหญิงธิดาวรรณ เอกสุภาพันธ์ุ นร.3 ได้รับรางวัลคะแนนการทดสอบกฎหมายจราจร

เด็กหญิงธิดาวรรณ เอกสุภาพันธ์ุ นร.3 ได้รับรางวัลคะแนนการทดสอบกฎหมายจราจร

_______________________________________________________

ร.ต.ต.ขจรศักดิ์ ฉัตราภรณ์พงศ์ รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ วิทยากรผู้อบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มอบรางวัลให้กับเด็กหญิงธิดาวรรณ เอกสุภาพันธ์ุนักเรียนผู้ที่ทำแบบทดสอบกฎหมายจราจร ได้คะแนนสูงสุดในชั้นคือ 46 คะแนนจาก 50 คะแนนเป็นเงินรางวัล 500 บาท