มอบของรางวัลโครงการรักการอ่าน

มอบของรางวัลโครงการรักการอ่าน

______________________________

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้บริหารสถานศึกษามอบของรางวัลให้กับนักเรียนในโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566