โครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์สุโขทัย

โครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์สุโขทัย

____________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์สุโขทัย ณ วัดพิพัฒน์มงคล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)