การแข่งขันกีฬาอนุบาล ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาอนุบาล ประจำปี 2565

_________________________________________

วันที่ 2 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์