มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลนร.อนุบาลที่แข่งขันกีฬาอนุบาลอบจ.เกมส์ 2567

มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลนร.อนุบาลที่แข่งขันกีฬาอนุบาลอบจ.เกมส์ 2567

_______________________________________________________

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้บริหารสถานศึกษามอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้แข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. เกมส์ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์