รับสมัครนักเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2567

____________________________________________________

🎉ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน🛎
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
⭐️หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์💃🕺
📝สมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม  ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5622-2214