บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

___________________________________________

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันแรก นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้โอวาทและแนวทางปฏิบัติในการสอบแก่นักเรียน ทั้งนี้มีกำหนดสอบวันที่ 11-13 มีนาคม 2567