สัมนาปลายภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สัมนาปลายภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

__________________________________________________

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค 2567 โรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้าร่วมสัมนาปลายภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์