กีฬาอนุบาล อบจ. เกมส์ 2567

กีฬาอนุบาล อบจ. เกมส์ 2567

_____________________

ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. เกมส์ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ผลการแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. เกมส์ ประจำปี 2567

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งเปรี้ยวทีมหญิง
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 40 เมตรชาย อายุ 5 ปี
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 60 เมตรชาย อายุ 5 ปี
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 40 เมตรหญิง อายุ 6 ปี
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 60 เมตรชาย อายุ 6 ปี