ผอ.กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

ผอ.กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

_____________________________________________________________________________________________________________________

ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565