บรรยากาศวันแรกของการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On-Site

บรรยากาศวันแรกของการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On-Site

_____________________________________________________________________________________