ผอ.สำนักการศึกษาและผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ผอ.สำนักการศึกษาและผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

___________________________________________________________________________________

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสุธีร์ สุขฟอง ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วย นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 🔬
🧴พร้อมมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้กับทางโรงเรียน