ขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำกัด

____________________________

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ที่ได้เข้ามาแจกผลิตภัณฑ์ น้ำนมถั่วเหลือง “แลคตาซอย” ให้กับนักเรียน