โครงการต้นกล้าอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566

โครงการต้นกล้าอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566

________________________________________

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมการอบรมโครงการต้นกล้าอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม