ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 

______________________________________________

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และภริยาได้มาร่วมพิธี และคุณจิราภรณ์ เหลืองภากรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธารฝ่ายฆราวาส