ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำเดือนตุลาค

ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำเดือนตุลาค

________________________________________________________________________________

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม