เปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6

เปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6

__________________________________________________________________________________________

🛎ประกาศจากทางโรงเรียน
เรื่อง เปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6
📌กำหนดเปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป. 4 – 6 ในวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
🔬🦠นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ทุกคน เข้ารับการตรวจโควิด ATK ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. (ป.4 เวลา 09.00 น. , ป.5 เวลา 09.30 น. , ป.6 เวลา 10.00 น.)
🔬🦠ตรวจโควิด ATK ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. (ป.4 เวลา 13.00 น. , ป.5 เวลา 13.30 น. , ป.6 เวลา 14.00 น.)
ณ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
🖊ส่วนวันเปิดเรียนให้นักเรียนเตรียมตัวดังนี้
1. 📱ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ลงบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อประเมินความเสี่ยง,คัดกรองตนเอง (ถ้าไม่สะดวกให้รับแบบประเมินที่โรงเรียน)
2. 🥤เตรียมน้ำดื่มมาเองให้เพียงพอ (งดใช้ตู้ทำน้ำเย็น)
3. 🍴เตรียมช้อน, ส้อม ส่วนตัว
4. 😷เตรียมหน้ากากอนามัยอย่างน้อย 2 ชิ้น
🧒👧ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 – ป.3 ยังเรียนในรูปแบบออนไลน์ (On-line) จนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง