ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

___________________________________________________________________________________________

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ในช่วงเช้า) ผู้บริหาร และคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564