มอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤศจิกายน

มอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤศจิกายน

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ มอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤศจิกายน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6