กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ Growth hormone ประจำปี 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์