กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 ของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม