หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณพื้นที่สนามสอบ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณพื้นที่สนามสอบ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

__________________________________________________________________________________________

🛎ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจะมีผู้เข้ารับการสอบเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณชุมชนรอบๆ โรงเรียน จึงขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณพื้นที่สนามสอบ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
🏫ขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร