มอบของรางวัลในกิจกรรมออมทรัพย์เพื่ออนาคต กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมลดขยะในโรงเรียน

มอบของรางวัลในกิจกรรมออม

Read more

รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไ

Read more