ป.2 ทำบุญเนื่องในวันพระ

ป.2 ทำบุญเนื่องในวันพระ

___________________

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม