ม.1 เยี่ยมชมหอศิลป์นครสวรรค์

ม.1 เยี่ยมชมหอศิลป์นครสวรรค์ 

_______________________

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์นครสวรรค์ (Fairy Art Space) มีการแสดงผลงานมากมายของศิลปินเมืองนครสวรรค์

ณ บริเวณโรงหนังเก่า แฟรี่เธียเตอร์ ชั้น 2 แฟรี่แลนด์นครสวรรค์