มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน

___________________________

ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ และรองผอ.กลยุทธ เปียอยู่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนพร้อมด้วยครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 และการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26

อีกทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)