ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

_____________________________________

วันที่ 3 มกราคม 2566 ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ และรองผอ.กลยุทธ เปียอยู่ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้าพบ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และผู้บริหารเทศบาลฯ เพื่อเข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ในวันดังกล่าว คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามร่วมกันอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ และรองผอ.กลยุทธ เปียอยู่