ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียน

ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียน 

_______________________________________

วันที่ 3 มกราคม 2566 ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566