นร.แสดงในงานมหกรรมกีฬาข้ามปี 2565

นร.แสดงในงานมหกรรมกีฬาข้ามปี 2565

___________________________________

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามทำการแสดงประกอบเพลง “นครแห่งสวรรค์” ในงานมหกรรมกีฬาข้ามปี 2565 ณ ลานกีฬาอุทยานสวรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูพัชรา ปุณยวัฒนานนท์

 

การแสดงประกอบเพลง “นครแห่งสวรรค์”